Leialaen Privaatsuspoliitika

Ettevõtte LeiaLaen Privaatsuspoliitika 2018-2021

1. EESMÄRK

1.1 Privaatsuspoliitikaga (“Privaatsuspoliitika”) määratakse kindlaks põhimõtteid, mille alusel LeiaLaen (“Ettevõte” ja ‘’Osaühing’’) seoses teenuste osutamisega isikuandmeid kaitseb ning millistel eesmärkidel Ettevõte isikuandmeid töötleb.

1.2 Privaatsuspoliitika kehtib kõikide isikute suhtes, kes kasutavad Ettevõtte teenuseid ja veebilehte ning esitavad Ettevõtte teenuste kohta päringuid.

1.3 Privaatsuspoliitika lähtub Euroopas kehtivatest seadustest ja täpsustab selle rakendamise põhimõtteid ettevõtte poolt.

1.4 Privaatsuspoliitika on Ettevõtte kõigi lepingute osa. Külastades veebilehte, esitades Ettevõttele päringuid teenuste kohta ja asudes Ettevõtte teenuseid kasutama, nõustute privaatsuspoliitikas kirjeldatud andmetöötluse põhimõtetega.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

2.1 Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda Klientidele parimaid Teenuseid, täita Teenuse osutamiseks sõlmitavat lepingut ning vastata Teenuste kohta esitatud päringutele. Kliendiandmete kogumisel lähtume printsiipist, et võimalikult vähe koguda isikuandmeid.

2.2 Osaühing kogub isikuandmeid:

2.2.1 Osaühing teenuste tellimisel ja kasutamisel ning Lepingu sõlmimisel;

2.2.2 Osaühing veebilehel kasutajaks registreerumisel;

2.2.3 Osaühing või ettevõtte kaudu infopäringu saatmisel;

2.2.4 Osaühingult uudiskirja tellimisel.

2.3 Andmete töötlemine on vajalik, et Osaühingul oleks võimalik osutada Kliendile Teenuseid, vastata infopäringutele ja tagada soovijatele tellitud uudiskirja saatmine.

2.4 Andmete töötlemise aluseks on lubavad õigusaktid või isiku nõusolek.

3. MILLEKS OSAÜHING ISIKUANDMEID KASUTAB

3.1 Ettevõte/Osaühing võib kasutada andmeid lepingu täitmiseks õigusaktide alusel ilmamnõusolekuta järgmistel juhtudel:

3.1.1 Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks lepingu sõlmimiseks;

3.1.2. Kliendile Teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks ja Teenustega seotud nõustamiseks;

3.1.3 Ettevõtte veebilehe ja elektroonilise lahenduse logide tegemiseks ja säilitamiseks, vigade kõrvaldamiseks, hoolduseks ja arenduseks, Lepinguga seotud andmete hoidmiseks ja säilitamiseks (sh pilveteenuste abil);

3.1.4 Teenuste ning Kliendi ja Külastaja kasutuskogemuse paremaks muutmiseks, Teenuste kasutamisega seotud info edastamiseks ja muudeks Teenuste osutamiseks vajalikeks tegevusteks;

3.1.5 Arvete vormistamiseks ja väljastamiseks;

3.1.6 Teenuste osutamise ja äriga seotud infovahetuseks, äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (nt teabe edastamine Ettevõttele õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks jms), samuti äririskide ja kahjude hindamiseks ning ärahoidmiseks;

3.1.7 Kliendile e-posti teel Teenuste kohta teabe saatmiseks;

3.1.8 Klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, kasutusaktiivsuse ning Kliendi rahulolu mõõtmiseks;

3.1.9 Ettevõtte rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks ja võlgade sissenõudmiseks, seal hulgas andmete edastamiseks.

3.1.10 Muul viisil lepingute tagamiseks, lepingute sõlmimiseks.

4. TÖÖDELTAVAD ISIKUANDMED

4.1 Nimi, eposti aadress, postiaadress, telefoninumber, pangakonto number, arve tasumise andmed,

4.2 Erinevad klientidega seonduvad andmed,

4.3. Andmed teenuste kasutamise kohta: aeg, ajavahemik, paroolid, makseingod, kasutajanimed jms ja muud andmed, mida Osaühing võib vastavalt õigusaktidele kasutada.